Gordes-Outsourcing.fr

Gordes-Outsourcing.fr  członkiem wspierającym Izby Pracodawców Polskich

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Izby Pracodawców Polskich - wiodącej organizacji wspierającej polskie firmy delegujące pracowników za granicę, Gordes-Outsourcing.fr został przyjęty do grona członków IPP w charakterze członka wspierającego.

Agnieszka Sikorska z Gordes-Outsourcing.fr  została przewodniczącą Sekcji Francuskiej IPP

Uprzejmie Informujemy, że z dniem 1.12.2013 r. Pani Agnieszka Sikorska została wybrana Przewodniczącą Sekcji Francuskiej IPP - wiodącej organizacji wspierającej polskie firmy działające we Francji.

Spotkanie sekcji francuskiej w styczniu

Program spotkania:
Delegowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców do Francji w 2014 roku
Spotkanie Sekcji Francuskiej poprowadzi osobiście Przewodnicząca Sekcji Francuskiej IPP, Pani Agnieszka Sikorska z firmy Gordes-Outsourcing.fr.
  1. Modele świadczenia usług we Francji w 2014 roku podwykonawstwo - generalne wykonawstwo – praca tymczasowa
  2. modele delegowania do Francji w 2014 roku umowa o pracę – praca tymczasowa
  3. umowy zlecenia na rynku francuskim
  4. obowiązki administracyjne we Francji w 2014 roku (notyfikacje, zgłoszenia itp.)
  5. omówienie prawidłowej dokumentacji dla pracowników i pracowników delegowanych do Francji
  6. omówienie prawidłowej dokumentacji kontraktowej stosowanej na rynku francuskim
  7. zmasowane kontrole w 2013/2014 r. prowadzone przez francuskie inspekcje w polskich firmach kierujących do Francji polskich pracowników
  8. zmasowane kontrole 2013/2014 r. prowadzone przez francuskie inspekcje u francuskich zleceniodawców polskich firm